Egenskaper

Jag har nu monterat vinkelbalken som utgör basen för att montera spindeln med A och B vridaxlarna.

Spindeln ska monteras på A axeln som ska monteras på B axeln som monteras på Z vinkelbalken.

Jag har mätt Z balkens styvhet till ca 0,3 mikrometer per newton. Detta är ungefär 10 gånger styvare än det förra hembygget men jag undrar om detta verkligen är tillräckligt bra. Styvhetskrafterna måste motverka den ökade skärkraften som uppstår vid klättring. Skärdjupet begränsas av otillräcklig styvhet.

Om spindeln klarar skärkrafter på 200 newton så begränsas skär djupet till ca 2 mm då 200 newton klättring ökar skärkraften i aluminium med ca 150 newton. Flera faktorer måste beaktas men detta antyder att en styvhet av högst 0,1 mikrometer per newton vore önskvärt. Det återstår mao att analysera konstruktionen för att se vad som går att förbättra.

Jag har nu monterat förstyvningar på Z-vagnarna vilket har förbättrat styvheten till drygt 0,2 mikrometer per newton.

z-vagn.jpg

Det är kanske inte så lätt att förbättra detta så mycket men nu är det rätt storleksordning. Det räcker nog till snygga finskär med ett djup av 10 mm om jag kan bemästra vibrationerna, men det får bli ett senare problem.

 

XY-bordet är nu provat med optiska gafflar i centrumläget för hemmalägesdetektering. Matningshastigheten är stabil upp till 6m per minut. Dock är inte accelerationen så märkvärdig då stegmotordrivningen kräver att maxlasten ca 150 W aldrig överskrides. Matningsdimensionerna är 690 x 314 mm. Ändlägena saknar positionsindikeringar vilket innebär att ändlägena beräknas utifrån hemmaläget. Efter ett nödstopp måste en ny hemmalägesdetektering utföras.

Z-matningen är 420 mm, med hemmalägesdetektering genom optisk läsgaffel. Här har jag tills vidare begränsat matningshastigheten till 2m per minut då vinkelväxlarna till de två kulskruvarna ger mycket ljud vid högre hastighet. Här finns förbättringspotential för kugghjulen.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)